Строителни,строително-ремонтни работи, алуминиева дограма, настилки бетон,окачени тавани,сухо строителство .Производство на бетонови и варови разтвори.Изграждане на телекомуникационни...

Обследване и сертифициране на сгради за топлотехническа ефективност.Търговия с ламинати, бои, щори и др.

страница 1 от 2