Общо строителство на сгради и съоръжения, строително-ремонтни работи и поддръжка на сгради.