Строителство - високо, едроразмерен куфраж, бетон и бетонови разтвори, строителна механизация .