Промишлено и гражданско строителство, взривна дейност, пътно, тунелно и минно строителство, проектиране и изпълнение на специални и технологични взривни роботи.