1. Проектантски услуги - Градоустройство (ОУП, ПУП ...), Технически инвестиционни проекти по всички части (Арх, СК, Ел, ВиК, ОВК, Геодезия, ТТЕ, ПБЗ ...). 2. Инвеститорски и авторски...