Търговия със строителни материали, метали, арматурно желязо. Монтаж на арматура и метални конструкции.