Строителна фирма извършва строителство на временни и постоянни пътища. Разкъртване и възстановяване на пътни настилки от бетон или асфалт. Чакълиране на временни пътища. Трошенокаменни...

Създадена и регистрирана в Централен професионален регистър на строителя от 2007 г, фирма ЕСГЕХА изпълнява обекти от всички групи над трета категория в североизточна България. Фирмата...

Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на техническа и инженерна инфраструктура и сграден фонд. Строителни материали.

Търговия на едро и дребно с ВиК - материали. Пълно обзавеждане за бани - фаянс, теракота.

Търговия със строителни материали. Дистрибутор на "Пластхим" -Тервел, "Вектор" - Троян, "Селт" - Пловдив.

страница 1 от 2