Изграждане на нови сгради, строително-ремонтни и довършителни работи на жилищни и офис сгради.