Строителен надзор на обекти на територията на цялата страна. Инвеститорски контрол. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти. Изготвяне на технически паспорти на строителни...