Производство на скрепителни изделия, полимербетонни изделия - капаци и решетки за шахти, дренажни канали.

Производство и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, производство на продукти за монолитно строителство, транспортни услуги.

Строителство - високо, едроразмерен куфраж, бетон и бетонови разтвори, строителна механизация .

страница 1 от 2