НИПИ - М АД е фирма с дългогодишен опит в интериорно - внедрителската дейност. Производство на малки серии машини и нестандартно оборудване. Дружеството предлага разнообразие от изделия...

Фирма БЕК-1 ЕООД предлага строително-разрушителни дейности, като събаряне на сгради , земекопни работи, бутане и отстраняване на временни и постоянни постройки, почистване на терена...