Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Изграждане на пътна инфраструктура за жилищни и бизнес комплекси. Производство и търговия с инертни...