Строителна фирма извършва строителство на временни и постоянни пътища. Разкъртване и възстановяване на пътни настилки от бетон или асфалт. Чакълиране на временни пътища. Трошенокаменни...