Газификация, отопление, соларни инсталации. Изграждане, проектиране, доставка и монтаж оборудване. Гаранционен и извънгаранционен сервиз. Представителство на водещите производители...

Инженерингова дейност в областта на газификацията на промишлени и битови обекти, инфралъчево отпление.

Проектиране, изграждане, монтаж и обслужване на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.

страница 1 от 3