Добив и преработка на български бял мрамор "Top white crystal" - блокове, фаши, стъпала, плочи, масиви и др.