Фирмата ни извършва бързо и качественно за вашето жилище, офис, предприятие, магазин и др. Всякакви електро инсталации, монтаж на оборудване, осветление, уреди и др.....

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ - осветителни инсталации в сгради...

Монтаж на електроматериали. Проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електроинсталации, узаконяване и доставка.

Фирма “Електро груп” ЕООД е специализирана в областта на цялостнато изграждане и монтажа на електроинсталации – ниско, средно и високо напрежение в обществено-административни, промишлени...

Фирмата проектира, изгражда и ремонтира ел.инсталации, извършва ел. монтажни работи, ремонтира ел. оборудване. Произвежда ел.табла НН Проектира, изгражда и ремонтира слаботокови инсталации....

Изграждане, възстановяване, текущ ремонт на ел.кабелни линии за средно напрежение, кабелни глави и муфи.

страница 1 от 4