Инженерно - геоложки и хидрогеоложки проучвания, проектиране на В и К мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.

Проектиране. Вътрешно и външно художествено оформление. Реставрация, ремонт и ново строителство. Реклама и пластични пана. Проект и изпълнение на мебели за дома и офиса. Арт мебели.

Проучване, проектиране на ХТС: • ВЕЦ, малки ВЕЦ, язовирни стени; • Хидротехнически съоръжения; • Сгуроотвали; • Консултации, анализи, контрол; • Масивни кострукции; • Водоснабдяване; •...