Преподавам частни и индивидуални уроци по турски език. Преподавам съвременен литературен турски език с индивидуален подход и начин на преподаване към всеки....

Проектиране и комплексен мениджмънт на сгради, промишлени и търговски обекти от рода на хипермаркети, складове.

Проектиране и изграждане на хотели, жилищни сгради, офиси.

Комплексно проектиране - жилищни, обществени, промишлени и здравни сгради и комплекси, градоустройство.