Лепене на тапети, боядисване с латекс, боя, фолио

Публикувана на
Категория Боядисване
Важи за
Публикувана на 25.04.2014
Валидност до 22.09.2014
Телефон 0887844633
E-mail Николай Генов
Skype nick76bg
Лице за контакти Николай Генов

Боядисване с латекс - бяло - 2лв./м2

Боядисване с цветен латекс - 2.50лв/м2

Грундиране -1лв./м2

Боядисване с боя -8лв./м2

Лепене на тапети - 3.00лв м/2

Лепене с напасване - 3.50лв м/2

Демонтаж на тапети - 1.50лв м/2

Лепене на фолио - 5.00лв м/2

Лепене на фолио на врата с касата и рамката отвътре и отвън - 30 лв.

Лепене на фото тапет - от 70 до 120 лв /според големината/

Смяна на контакти и ключове - 3 лв/бр.

Оформяне ръбове около сменена PVC дограма 6лв/линеен метър

Посочените цени са за труд без материалите.

Цената зависи от сложността на работата.

Бързо и чисто, гарантирано качество !

тел. 02/4711601Latex paint - white - 2lv./m2
Painting with colored latex - 2.50lv/m2
priming -1lv./m2
Painting -8lv./m2
Wallpapering - 3.00 lv m / 2
Bonding with matching - BGN 3.50 meters / second
Dismantling of wallpapers - 1.50lv m / 2
Bonding film - 5.00ëâ m / 2
Bonding foil door frame and the frame inside and out - 30 lev
Bonding of photo wallpaper - from 70 to 120 lev / by size /
Changing plugs and switches - 3 lev / pc .
Shaping edges around new PVC windows 6lv/lineen m
These prices are for labor without material .
The price depends on the complexity of the work.
Fast and clean, guaranteed quality !
Тel. 02/ 4711601