Аеробни чешки пречиствателни станции BioCleaner®

Публикувана на
Категория Водоснабдяване и канализация (ВиК)
Важи за
Публикувана на 04.12.2013
Валидност до 04.12.2014
Телефон 0886772566
E-mail Венцислав Георгиев
Уеб сайт
Лице за контакти Венцислав Георгиев

Чешките аеробни пречиствателни станции технология BioCleaner® са революционно постижение в областта на пречистване на битови отпадъчни води. Те представляват компактни съоръжения в един съд, разделен на отделни сектори, които в дънната си част са напълно обединени.

Биопроцесите протичат в средната част на всеки от секторите като тези процеси се контролират от компютърна единица поставена в контролно табло.

Аеробните биологични пречиствателни станции технология BioCleaner® са модерно съвременно съоръжение, което пречиства отпадъчните води до степен, отговаряща на всички Европейски изисквания като пречистената вода може спокойно да бъде повторно използване за поливане, гасене на пожари и др. Те са сертифицирани в оторизирани за това Европейски лаборатории, а самата технология е патентована в Европа и Америка.

BioCleaner® нямат нужда от абсолютно никаква поддръжка и не е необходимо добавянето на каквито и да било консумативи.